jaki laptop jest najleprzy

jaki laptop jest najleprzy

Oznaczonych przez imię Boga

I rzekł Pan do Mojżesza: Mów do Aarona i do jego synów, mówiąc: Na tej mądrej będziecie błogosławić Izraelitom, mówiąc do nich: Pan błogosławił, i trzymać cię: Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad ci, a zmiłuje ciebie Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. I będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela; a ja je pobłogosławić. (Liczb 6: 22-27)

Biblia mówi, że jesteśmy królami i kapłanami Bogu. Jako kapłan, mamy zdolność do funkcjonowania w sferze ducha z Chrystusem Jezusem. Masz moc jako kapłan Boga Najwyższego wziąć władzę w świecie duchów. Jesteś nosicielem danego Boga łaskę, która pozwala na inwazji i kontroli atmosfery. Masz prawo jako dziecka Bożego do egzekwowania wyroku sądu od sił ciemności z powodu zwycięstwa Chrystusa na krzyżu.

Jako kapłan, Bóg dał wam możliwość umieszczania lub oznaczyć jego nazwę na ludzi. Obecnie mieszka w dyspensy łaski, w którym Bóg jest gotowy błogosławić. On jest wylanie Jego moc, miłość i miłosierdzie. Grzech to nie pasuje do mocy krwi Jezusa. W Księdze Liczb 6 , Bóg mówi nam, że mówiąc Jego słowa błogosławieństwa nad ludźmi, jesteśmy umieszczając swą nazwę na nich. Kiedy modlimy się o błogosławieństwo Boże na kogoś, jesteśmy oznaczając je jako cel nieba.

Zachęca się dzisiaj, że jak krok w wierze i zacząć mówić dobrą nowinę Ewangelii do tych wokół ciebie, że ich życie są oznaczone samym imieniu Boga. Zostałaś spleciona z imieniem Boga. Zostałaś dołączył do Pana i jesteś z Nim jednym duchem. Bóg dał ci nowe usta i umieścił w niej Jego Słowo. Jego Słowo nie może powrócić nieważne. Zaczynają się zwolnienia błogosławieństwo Boże na tych wokół ciebie i oglądać heaven manifestu.

Artykuł napisany przez: